30
سپتامبر 5, 2017

آئین ها و مراسم محرم

آئین ها و مراسم محرم در شهرهای ایران در کشور ما ایران هر شهر و نژادی بنا به نگرش و آداب خود محرم را به گونه […]
سپتامبر 5, 2017

مراسم عروسی در روستا

در زمانهای قدیم مردم آداب و رسوم خاص آن دوران را داشته اند و نیزدر مراسمات عروسی به مدت یک هفته مراسم عروسی و مهمانی صورت می […]
سپتامبر 5, 2017

مسابقات محلی