30

جاذبه های گردشگری

سپتامبر 5, 2017

شبستان مسجد جامع

شبستان مسجد جامع روستای ورپشت مربوط به دوره افشاریه است که اخیرا” مرمت شده است
سپتامبر 5, 2017

قلعه های دیده بانی

بعداد ۳ قلعه  دیده بانی در سه سمت روستا وجود دارد که در حال حاضرتخریب شده و نیازمند بازسازی است.
سپتامبر 5, 2017

قلعه قدیمی

قلعه قدیمی روستا که نیازمند بازسازی است .