30

چشم انداز طبیعی روستا

سرو های چند صد ساله روستای باغملک ایرانیان از دیرباز به درخت، به‌ویژه درختان همیشه سبز، چون: سرو، سدر (کُنار)، مورد، نخل، شمشاد، کاج و گز بسیار توجه داشته‌اند. نشانه‌های این توجه را می‌توانیم در جای جای ایران زمین، در کنار مزارها و روی مقابر، در برخی گذرگاه‌های دوردست و باغ‌های قدیمی، در وجه درختان تناور و بالنده چند صد ساله و گاهی چند هزار ساله ملاحظه کنیم. حتی در کرانه‌های کویری و در دل بیابان‌های قفر و خشک، درختانی بالنده و چشم نواز با عمری دراز وجود دارد. در روستای باغملک سه سرو بسیار زیبا و قدیمی وجود دارد که هیچ یک از اهالی و بزرگان روستا نمیدانند که این سروها چند ساله هستند و چه کسی آنها را کاشته است .