30

روستای باغملک

روستای باغملک بر اساس آخرین تغییرات تقسیمات سیاسی  در محدوده سیاسی و جغرافیایی دهستان نورآباد از بخش گرکن جنوبی از شهرستان مبارکه واقع شده است این روستا دارای مختصات جغرافیایی ۳۲ درجه و ۲ دقیقه عرض شرقی و ۵۱ درجه و ۱۴ دقیقه طول شمالی می‌باشد ارتفاع متوسط روستا از سطح دریا معادل ۱۶۴۵ متر است این روستا از شمال به کانال آبیاری اراضی کشاورزی روستای جوهرستان اراضی از جنوب آزادراه اصفهان مبارکه و از شرق و غرب به اراضی کشاورزی محدود می شود.فاصله روستا تا مرکز بخش ۳ کیلومتر و تا مرکز شهرستان ۱۳ کیلومتر و تا مرکز استان ۴۵ کیلومتر و راه دسترسی روستا آسفالت می باشد.

معتمدین محلی درباره پیشینه این روستا می گویند :« مزرعه باغملک در دوره ظل السلطان قاجار متعلق به فردی به نام سلطان محمد بوده که بعدها سردار جنگ بختیاری آن را خریداری و سپس فردی به نام بّنان الشّریعه این مزرعه را از سردار جنگ خریداری کرده است . «

روستای باغملک دارای هشت برج کبوتر بوده که تخریب گشته است و مسجدی قدیمی نیز داشته که آن هم خراب گشته است. مرحوم آخوند ملا قربانعلی و مرحوم آخوند ملا حسن از این محل بوده‌اند. سکنه روستای باغملک در زمانهای گذشته به حرفه کربس بافی , قالی بافی و کار با چرخ پنبه پاک کنی و کمان حلاجی اشتغال داشته‌اند .

محصولات کشاورزی این روستا در گذشته برنج, پنبه و حبوبات بوده که در حال حاضر محصول عمده آن برنج است. آب کشاورزی این روستا از طریق کانال آب زاینده رود و آب چاه تامین می شود. جمعیت روستای باغملک بر اساس سرشماری سال 1390ه. ش 1716نفر بوده است .