30

اطلاعات جغرافیایی روستا

روستای باغملک در سی و پنج کیلومتری اصفهان و در فاصله تقریبی ده کیلومتری شهر مبارکه در کنار اتوبان مبارکه به اصفهان قرار دارد،که از شمال به روستای کوشکچه، از سمت غرب به شهر زیبا شهر ، از جنوب به شرکت صنایع هفتم تیر و  از سمت شرق به روستای اراضی محدود می باشد جمعیت روستای باغملک بر اساس سرشماری سال 1395 ه. ش 1980 نفر بوده است .