30

سکنه روستای باغملک در زمانهای گذشته به حرفه کربس بافی ,  قالی بافی و کار با چرخ پنبه پاک کنی و کمان حلاجی اشتغال داشته اند .محصولات کشاورزی این روستا در گذشته برنج ,  پنبه و حبوبات بوده که در حال حاضر محصول عمده آن برنج ،گندم وجو می باشد که در سالیان اخیر به دلیل کم آبی ، تغییر نوع کشت ومحصول را تجربه کرده است کشاورزان با ایجاد گلخانه های سنتی بستری مناسب برای تولید خیار ، فلفل دلمه ای ، گوجه و  سبزیجات  را فراهم آورده برخی نیز به ایجاد  باغات روی آورده اند . آب کشاورزی این روستا ازطریق کانال آب زاینده رود و آب چاه تامین می شود.

از حدود ۵۳۰ خانوار روستا حدود ۸۰ خانوار به طور مستقیم در بخش کشاورزی شامل زراعت باغداری دامداری و تولید محصولات گلخانه ای فعال هستند تعداد ۱۲۰ خانوار مستمری بگیر شامل بازنشستگان واحدهای صنعتی و خدماتی مستقر در سطح منطقه می باشد که البته به فعالیت محدود در زمینه های کشاورزی و خدماتی نیز اشتغال دارد حدود ۲۷۰ خانوار به صورت کارگر ماهر یا نیمه ماهر در واحدهای صنعتی مستقر در سطح منطقه نظیر مجتمع فولاد مبارکه ذوب آهن پلی‌اکریل شهرک صنعتی مبارکه کارخانه قند نقش جهان کارخانه تولید آجر نسوز و غیره و یا در بخش ساختمان فعالیت دارد حدود ۶۰ خانوار باقی مانده نیز در بخش خدمات شاغل هستند.

توضیح اینکه تعدادی از شاغلان در سطح روستا دارای دو شغل همچون کشاورزی ، خدمات یا صنعت می باشد . بطور کلی ۲۵ درصد از مردم روستا در بخش خدمات ۱۵ درصد در بخش کشاورزی و ۶۰ درصد در بخش صنعت و ساختمان فعالیت می کند

وضعیت اقتصادی روستای باغملک در شاخه های مربوطه بشرح ذیل میباشد:

زراعت:

اراضی زراعی سکونتگاه باغملک از ۷ مزرعه به اسامی :

1- رازان

2- کوه پرتاب

3- مسیر مالی و باغها

4- باغشاه

5- پشت باغ شاه

6- قواعد

7- نورآباد

تشکیل شده است که در مجموع دارای وسعت ۳۰۰ هکتار می‌باشد . کل اراضی زیر کشت محصول پاییزه گندم جو و صیفی و سبزی ها می رود و در کشت دوم نیمی از آنها آیش و نیم دیگر از کشت دوم شامل محصولات برنج پیاز سیفی ها و سبزی ها برخوردار می شود .

منابع تامین آب کشاورزی شامل ۴۰ حلقه چاه عمیق با مجوز بهره‌برداری باقی ۱۰ تا ۲۰ در ثانیه و سهمیه آب از کانال به میزان ۱۰۰ دسی لیتر در ثانیه می شود . نظام بهره‌برداری موجود به شکل خرده مالکی است که اکثریت از مالکیت متوسط یک و نیم هکتار زمین برخوردار می باشد .حداقل زمین متعلق به یک خانواده بهره‌بردار کشاورزی یک جریب و حداکثر آن هشت هکتار اعلام شده است همچنین طرح یکپارچه سازی اراضی زراعی در قسمتی از اراضی زراعی این روستا اجرا گردیده است که منجر به افزایش عملکرد در هکتار محصولات و کاهش مصرف آب شده است .

کل محصولات زراعی تولیدی روستای باغملک در صورت عدم مشکل آب بالغ بر ۴۰۰۰ تن می باشد عملکرد شلتوک برنج در هر هکتار ۶ تا ۷ تن می باشد. به طور کلی روستای باغملک دارای ۲۴۰ هکتار اراضی زیر کشت برنج ۲۴۰ هکتارگندم و جو ،۶۰ هکتار پیاز و صیفی جات سبزی ها ۲۴۰ هکتار میباشد. حدود ۵۰ هکتار از اراضی روستای باغملک زیر پوشش محصولات باغی همچون میوه های هسته دار و گردو و درختان غیر مثمر جهت تولید چوب می‌باشد محصولات تولیدی باغ باقی علاوه بر تامین نیاز داخلی به خارج از روستا و تا شهرهای اطراف صادر می شود .

باغات و زمینهای کشاورزی روستا به تفکیک محصول
نام محصول  زمین زیرکشت تولید در هر هکتار تولید سالیانه
برنج  240     هکتار 7000      کیلو گرم  1680         تن
گندم و جو 240     هکتار 4000       کیلو گرم  960           تن
پیاز 60      هکتار 10000      کیلو گرم 600           تن
صیفی و سبزی 60       هکتار           کیلو گرم                    تن

محصولات دامی:

فعالیت دامداری به صورت سنتی محدود به تعداد کمی خانوار می‌گردد که در داخل محدوده فیزیکی روستا استقرار یافته‌اند که به نگهداری گاو شیری و پرواری اشتغال دارند. همچنین یک خانوار در خارج از محدوده بافت به نگهداری ۲۳۰ کوسفند و بز مشغول میباشد

صنعت :

در مورد صنعت به شکل صنایع کارگاهی و صنایع دستی در محدوده روستای باغملک فعالیت های قابل توجهی صورت پذیرفته است به طوری که تعداد حدود ۳۳ کارگاه برنجکوبی نجاری جوشکاری کابینت سازی آلومینیوم سازی بلوک زنی با مجموعه ۶۰ نفر کارگر در محدوده بافت مشغول به فعالیت می باشند و تعدادی از خانواده‌های این روستا نیز به بافت فرش اشتغال دارند در بخش خدمات ۱۱۵ نفر مشغول به فعالیت می باشن